Team

Weiye Guan
Jiayi Wang
Cheng Cheng
Xueyuan Wang
Event VP
Teresa Dai
Shuzi Cheng
Kai Liao
Yuhao Yang
Jun Yin
Zhuoran Cao
Shilei Fu
Claire Zhou
Zilin Chen
Career Development VP